Ako byť produktívny: Praktický sprievodca

Mentálne zdravie, Produktivita, Uncategorized @sk

1. júna 2024

Čo je to vôbec produktivita práce alebo time management, ako fungovať efektívne a mať motiváciu neustále? To sú určité záhady, ktorými sa každý z nás občas zaoberá.

Doba čítania 5 min.

Produktivita je komplexná téma, ktorá prepája množstvo každodenných maličkostí, ale aj veličkostí. Je to miera efektívnosti pri dosahovaní cieľov s minimálnym úsilím a časom. Zahŕňa optimálne využívanie zdrojov, riadenie času, stanovovanie priorít a prispôsobovanie priestoru, ktorý je vhodný na prácu. Práca alebo osobný život, vo všetkých smeroch nášho žitia je produktivita kľúčovým faktorom k spokojnosti. Takže, ako byť produktívny?

Produktivita, energia a motivácia

Ak máme dostatok “zdrojov” na dosiahnutie požadovaných výsledkov, tak vieme aj hory prenášať, pretože ak je človek vyladený, tak si dokáže poradiť s akýmikoľvek výzvami. Ak, ale niekto hľadá určitú mentálnu podporu, tak tu môžu poslúžiť rôzni zaužívaní pomocníci vo forme stimulantov (rozličných druhov) alebo aj komplexné doplnky na zlepšenie kognície. Pozri si náš Drive, ktorý sme stvorili presne pre ľudí ako sme my, keďže dokáže efektívne navýšiť kapacitu mozgu, pracovné nasadenie, motiváciu aj všeobecnú produktivitu. Pretože, keď nás práca baví a darí sa, tak ju robíme oveľa lepšie a s nadšením.  

No pokiaľ máš pocit, že ti niečo berie množstvo energie a je niekto, kto by danú úlohu mohol urobiť rovnako dobre, tak jednoducho deleguj a venuj sa niečomu hodnotnejšiemu, nech zbytočne neplytváš časom alebo inými zdrojmi. 

Riadenie času (Time Management)

Jedným z najdôležitejších aspektov produktivity je zmysluplné fungovanie s časom. Treba začať tým, že si stanovíme jasné ciele a rozdelíme ich na menšie, dosiahnuteľné úlohy. Technika ako „blokovanie” (time blocking) nám vie pomôcť rozvrhnúť deň do špecifických blokov, kde sa sústredíme na konkrétne úlohy bez prerušení.  

Stanovenie priorít 

Ale, aby sme ich mohli najlepšie usporiadať podľa ich zmysluplnosti, tak vieme využiť metódu Eisenhower Matrix, ktorá rozdeľuje úlohy do štyroch kategórií:  

  • dôležité a naliehavé  
  • dôležité a nenaliehavé  
  • nedôležité a naliehavé 
  • nedôležité a nenaliehavé 

Tento prístup nám pomáha sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité a prispôsobiť si to-do list podľa toho, kedy máme najviac motivácie a energie robiť náročné úlohy. Predsa len, po náročnom dni kedy už strácame kapacitu by nedávalo zmysel púšťať sa do tej najkomplexnejšej výzvy. 

Nástroje na sledovanie a zvýšenie produktivity

Aplikácie ako Todoist, Trello, Asana, prípadne pokročilejšie nástroje, ako ClickUp alebo Obsidian ti umožnia sledovať pokrok a udržiavať prehľad o všetkých projektoch a vyhodnocovať ich (poslúžia pre osobné, alebo aj tímové využitie). Tie najlepšie nástroje, ktoré síce nenájdeme externe, no vieme si ich vybudovať, sú návyky, preto sme aj im venovali samostatný článok Zvyky ako cesta k lepšiemu ja. 

Schopnosť sústrediť sa je alfa-omega produktivity, preto sme sa rôznym technikám na jej zlepšenie venovali v našom článku Tajomstvo Sústredenia. 

Rovnováha medzi prácou, voľným časom a regeneráciou

Produktivita nie je len o práci, ale aj o udržiavaní vnútorného balansu. Pravidelný odpočinok a starostlivosť o seba sú kľúčové pre dlhodobú efektivitu – tu si predstav všetky voľnočasové aktivity, ktoré by ťa dali do pohody.

Rozumným prístupom sa vyhneš vyhoreniu.

Základným kameňom správnej regenerácie je spánok a keďže spánku prikladáme vysokú prioritu, tak sme vytvorili aj produkt Restart, ktorý zabezpečuje určitú kvalitu odpočinku a relaxácie pred spaním, čím telo uloží prirodzenejšie do stavu spánku (neobsahuje melatonín, čiže neutlmuje). 

Byť produktívny znamená nielen pracovať tvrdo, ale aj vedome.