Ako na pamäť? Jedinečná superschopnosť

Pamäť, Produktivita

17. mája 2023

Vďaka pamäti môžeme efektívne riešiť problémy, byť kreatívni a rozvíjať sa ako jednotlivci. Je úžasné, aké množstvo informácií dokážeme uchovať v našom mozgu a ako sa vieme učiť po celý život.

podpora-pamate-kognitivne-funckie-prevencia-poruch-notropy Doba čítania 7 min.

Pamäť je jednou z najdôležitejších kognitívnych funkcií nášho mozgu a zohráva kľúčovú úlohu v našom každodennom živote. Bez pamäti by sme nemohli zmysluplne fungovať, učiť sa alebo sa dokonca pohybovať v priestore. Napriek tomu, že je pre nás taká dôležitá, máme často tendenciu ju podceňovať a neuvedomujeme si, aké náročné je udržať ju v dobrej kondícii.

V tomto článku sa budeme zaoberať anatómiou a funkciou pamäte, technikami a stratégiami na jej zlepšenie, ako aj jej využitím v profesionálnom a osobnom živote. Okrem toho sa pozrieme na vplyv stresu, úzkosti a veku na pamäť. Na konci pre vás máme aj spôsoby, ako ju chrániť a udržiavať zdravú.

Ak chcete zlepšiť svoju pamäť alebo sa jednoducho dozvedieť viac o tom, ako funguje tento fascinujúci proces, pokračujte v čítaní tohto článku.

Anatómia, funkcia a podpora pamäte

Mozog obsahuje rôzne oblasti, ktoré sú zodpovedné za uchovávanie a získavanie informácií. Väčšina pamäťových funkcií sa však nachádza v hipokampe a prefrontálnej kôre mozgu.

Rozlišujeme dva hlavné typy pamäte:
Krátkodobú a dlhodobú

Krátkodobá pamäť nám umožňuje udržiavať si informácie počas niekoľkých sekúnd až minút. Napríklad, keď si niekoho telefonné číslo opakujeme v hlave, než si ho zapíšeme. Dlhodobá pamäť nám umožňuje uchovávať si informácie na dlhšiu dobu, od niekoľkých minút až po celý život.

Dlhodobú pamäť ďalej delíme na dva typy: explicitnú a implicitnú. Informácie, ktoré si vedome pamätáme sú explicitná pamäť (napríklad odpovede na test) a informácie, ktoré si pamätáme nevedomky a bez námahy, sú známe ako implicitná pamäť (napríklad šoférovanie alebo jazda na bicykli). 

Explicitná pamäť, tiež nazývaná deklaratívna pamäť, má dva typy:

  • Epizodická pamäť: Ukladá dlhodobé spomienky na konkrétne zážitky a udalosti 
  • Sémantická pamäť: Súvisí najmä s faktami alebo všeobecnými vedomosťami 

Vďaka explicitnej pamäti teda môžeme znovu prežiť zážitky, ktoré sa udiali už dávno, rozpoznať tváre slávnych ľudí a pomenovať ich, či dokonca to, čo sme jedli celý týždeň. 

Implicitná pamäť je nevedomá a nedobrovoľná – teda je to automatická pamäť. Zahŕňa procedurálnu pamäť, ktorá nám umožňuje uchovávať si zručnosti a zvyky. Implicitnú pamäť využívame pri väčšine rutinných činností, od umývania zubov až po spievanie piesní, ktorých texty a melódiu máme “pod kožou”.

Zapamätávanie, kódovanie, vybavovanie a uchovávanie informácií v pamäti

Tieto procesy prebiehajú vo viacerých fázach. Zapamätávanie je v podstate prijímanie a spracovávanie rôznych informácií, ktoré zaznamenávajú naše zmysly. Súčasťou je aj kódovanie – informácia sa ukladá do pamäte vo forme kódu.

Dá sa povedať, že vybavovanie je také odomykanie informácií, ktoré boli už v pamäti niekedy uložené. Čím viac informácií si musíme naraz vybaviť, tým je naše vybavovanie pomalšie.

Uchovávanie je dynamický proces získavania a prepracovávania pamäťového materiálu. Niektoré štúdie nasvedčujú tomu, že skutočne dlhodobo si zapamätáme len to, čo je pre nás nejakým spôsobom osobne významné, spojené s našimi potrebami, záujmami, cieľmi, emóciami.

Rozumieť anatómii a funkciám pamäti nám pomáha lepšie porozumieť tomu, ako sa náš mozog učí a ako si pamätáme informácie. V nasledujúcej časti sa pozrieme na rôzne techniky a stratégie, ktoré nám môžu pomôcť pri učení.

Podpora pamäte: techniky a stratégie na jej zlepšenie

Existuje mnoho techník a stratégií, ktoré môžu pomôcť zlepšiť  pamäť a udržiavať ju v dobrej kondícii. Tu vám ponúkame niektoré z nich:

Opakovanie
  • Opakovanie poznatkov pomáha pri prechode z krátkodobej do dlhodobej pamäti. Ak si chcete niečo zapamätať, skúste si to opakovať v rôznych časových intervaloch. Ideálne ak máte medzi intervalmi prestávky na oddych, pretože presýtenie mozgu podnetmi by dokázalo narušiť proces vstrebávania.
Súvislosti
  • Vytváranie súvislostí medzi informáciami zlepšuje ich ukladanie. Napríklad, ak začínate v novej práci, snažte sa zapamätať si mená ľudí, ktorých budete stretávať, a skúste si ich spojiť s nejakými maličkosťami, ktoré sa o nich dozviete, aby ste si ich ľahšie zapamätali.
Asociácia
  • Asociácia dát s vizuálnymi alebo zvukovými podnetmi môže pomôcť pri ich zapamätaní. Napríklad, ak sa snažíte zapamätať si náročné slovo v latinčine, môžete si ho skombinovať s nejakým vizuálnym obrázkom alebo melódiou.
Mnemotechnické pomôcky
  • Tieto pomôcky predstavujú myšlienkové asociácie, vytvárané na základe istých podobností, ktorými tieto informácie pripodobníte k niečomu, čo poznáte a čo je vám blízke. Jedná sa o rôzne skratky, záznamy, pamäťové paláce a podobne. (Polomer Zeme je 6378 km – Šetri sedem oslov.)
Zdravý životný štýl
  • Ako vám je už asi jasné, tak zdravý životný štýl nám pomáha pri všetkom čo sa týka nášho bytia. V tomto prípade dokážu také klasiky ako kvalitný spánok, cvičenie a zdravá strava viesť k lepšej funkčnosti mozgu, a tým udržiavať pamäť v dobrej kondícii.

Použitie pamäte v profesionálnom a osobnom živote

Pamäť hrá dôležitú úlohu v každom aspekte našich životov, od vzdelávania po profesionálnu kariéru až po osobné vzťahy. V pracovnom živote vie byť dobrá pamäť kľúčová pre dosiahnutie cieľov. Práca s informáciami je v mnohých prípadoch výrazným faktorom úspešného alebo neúspešného výsledku. Napríklad, lekári alebo záchranári musia mať schopnosť zapamätať si veľké množstvo informácií, aby mohli vykonávať svoje poslanie čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Uchovanie zaujímavých informácií, osobných udalostí a zážitkov svojich priateľov a členov rodiny, je dôležitou súčasťou nášho šťastia a spokojnosti. Nechceli by sme predsa zabudnúť na narodeniny blízkej osoby, však? (Teraz všetci poďakujme Facebooku.) Takisto nám pamätanie si negatívnych skúseností, či našich chýb pomáha predchádzať im v budúcnosti. Pamäť je teda neodmysliteľnou súčasťou každodenných situácií, a to samozrejme, nemôžeme zabudnúť na jej úlohu pri učení sa nových zručností a skvalitňovaní svojich terajších záujmov.

pouzitie-pamate-v-profesionalnom-a-osobnom-zivote

Podpora pamäte a tvorivosť

„Kreativita vyžaduje schopnosť spojiť rôzne prvky a vytvoriť nové, zmysluplné vzorce. Táto schopnosť vyžaduje efektívnu a flexibilnú kognitívnu kontrolu, ktorá umožňuje ľuďom selektívne aktivovať a inhibovať určité myšlienky. Okrem toho, kreativita vyžaduje aj schopnosť si pamätať a nadväzovať na informácie, ktoré sú pre ňu relevantné. Výskum ukazuje, že pamäť a tvorivosť sú úzko prepojené, a že zlepšenie pamäti môže viesť k zvýšeniu tvorivých schopností.“

Memory and creativity: A meta-analytic examination of the relationship between memory systems and creative cognition

Z toho vyplýva, že existuje priama súvislosť medzi našou schopnosťou zapamätať si informácie a schopnosťou prísť s novými nápadmi a inovatívnymi riešeniami. Ak sa budete systematicky venovať zlepšovaniu svojej pamäti, môžete si byť istí, že to bude mať pozitívny vplyv na vaše tvorivé procesy. Ak si toho viac pamätáme, mozog dokáže prísť na väčšie množstvo nových prepojení a kombinácií, ktoré nás privedú ku kreatívnym nápadom. Pokiaľ chcete byť ešte úspešnejší v oblasti tvorivosti, odporúčame vám neustále sa učiť nové veci, pretože učenie sa a tréning pamäti idú ruka v ruke.

Faktory, ktoré majú negatívny vplyv na pamäť

Poruchy pamäte môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ako je napríklad úraz hlavy, stres alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Alzheimerova choroba. V takýchto prípadoch môže byť potrebné vyhľadať odbornú pomoc a rehabilitáciu.

Stres a úzkosť nesmieme podceniť ani pri tejto téme. V situáciách s vysokým stresom a úzkosťou sa naše telo pripravuje na boj alebo útek, čo vedie k uvoľneniu hormónov, ako je kortizol. Vysoké hladiny kortizolu môžu narušiť procesy ukladania a získavania informácií, čo vo výsledku vedie k poruchám pamäte. Skúste sa počas dňa aspoň na chvíľu zastaviť a dať si zopár hlbokých nádychov pre stabilizáciu a upokojenie.

Vplyv veku na pamäť a príčiny strát pamäti

S vekom sa môže zhoršovať pamäť, čo dokáže mať zásadný vplyv na naše každodenné fungovanie. Príčin strát pamäti existuje mnoho, vrátane zmeny v mozgovej štruktúre, zníženia hladín niektorých chemických látok v mozgu a zvýšenia počtu buniek poškodených voľnými radikálmi. Týmto procesom dokážeme z veľkej časti predísť, ale je dôležité chápať súvislosti a venovať si dostatok pozornosti.

Vplyv-veku-na-pamat-a-priciny-strat-pamati

Nakoniec využijeme jednu zo spomínaných techník podpory pamäte – opakovanie

Pamäť je jednou z najunikátnejších funkcií nášho mozgu, ktorá nám umožňuje uchovávať a získavať informácie. Pamäť rozlišujeme na krátkodobú a dlhodobú. Dva hlavné typy dlhodobej pamäte sú: explicitná – vedomá (verbálne a faktické informácie) a implicitná – nevedomá (zručnosti a zvyky).

Pamäť nám pomáha riešiť problémy, prijímať rozhodnutia, učiť sa nové veci a prichádzať na nové riešenia.

Preto by sme mali byť vždy v strehu a pracovať na tom, aby sme si ju udržiavali v dobrom stave. Je dôležité si uvedomiť, že pamäť môže byť ovplyvnená stresom, úzkosťou a vekom, preto je dôležité ju chrániť a udržiavať zdravú. Kombinácia zdravej stravy, fyzickej aktivity, dostatočného spánku a duševného cvičenia prinesie vášmu mozgu len požadované benefity.

Veríme, že sme vám priniesli aspoň zopár zaujímavých informácií a naučili ste sa niečo nové.

Majte sa krásne a nech sa vám darí.