Dopamín: Kľúčová molekula pre produktivitu a životnú spokojnosť

Dopamín, Produktivita

3. mája 2023

Čo je dopamín, ako funguje a prečo je dôležité to vedieť pre optimalizáciu nášho fungovania? Dopamín hrá esenciálnu úlohu v mnohých procesoch, poďme sa spolu do tejto témy ponoriť.

dopamin-neurotransmiter-motivacie-a-spokojnosti Doba čítania 5 min.

Väčšina ľudí už niekedy rozhodne počula slovo “dopamín”, pravdepodobne v spojitosti s nejakou odmenou či rozkošou. Mnohí z nás si neuvedomujú, že dopamín je kľúčovou molekulou pre celkové produktívne a efektívne fungovanie a to vo všetkých oblastiach nášho života. V skutočnosti je téma dopamínu tak dôležitá a rozsiahla, že o dopamíne bude rovno malá séria článkov.

Nad naším produktom Notropy Drive sme sa v podstate začali intenzívnejšie zamýšľať, keď sme sa začali zaoberať tým, čo je za naším fungovaním a práve znalosti o dopamíne boli v tomto kl’účové. Z tohto konkrétneho článku môžete načerpať základné vedomosti týkajúce sa dopamínu, jeho funkcií, efektov a s čím všetkým súvisí.

Čo je dopamín?

Dopamín je neurotransmiter – chemická látka zodpovedná za prenos signálov medzi nervovými bunkami (neurónmi) v mozgu a centrálnej nervovej sústave. Dopamín taktiež v našom tele pôsobí ako hormón a je prepojený s viacerými dôležitými funkciami, no my sa budeme zameriavať na dopamín najmä ako neurotransmiter. 

S dopamínom je spojených množstvo mýtov a vo všeobecnosti je širokou verejnosťou vnímaný veľmi zjednodušene. Jedna z miskoncepcií je, že dopamín je “molekula šťastia” a jednoducho nám zabezpečí dobrú náladu. Je pravdou, že dopamín je úzko prepojený s odmeňovacím systémom, no v skutočnosti nám dopamín samotný šťastie neprináša a v celkovom cítení sa dobre je dôležitých aj veľa ďalších biologicky aktívnych látok ako serotonín, endorfíny a oxytocín. Okrem toho je dopamín súčasťou množstva iných dopamínových obvodov, ktoré majú na starosti ďalšie iné funkcie.

dopaminove-drahy-a-ich-funkcie-v-mozgu

Kľúčové dopamínové dráhy a ich úlohy v mozgu:

Mezolimbická dráha

 • Je základom odmeňovacieho systému mozgu a zohráva kľúčovú úlohu v motivácii, túžbe, zážitku potešenia a vzniku závislosti.

Mezokortikálna dráha

 • Podieľa sa na kognitívnych funkciách, ako sú rozhodovanie, plánovanie, flexibilita myslenia a emocionálna regulácia.

Nigrostriatálna dráha

 • Je dôležitá pre reguláciu pohybu a koordinácie. Poruchy v tejto dráhe sú spojené s Parkinsonovou chorobou.

Tuberoinfundibulárna dráha

 • Ovplyvňuje uvoľňovanie prolaktínu, hormónu zodpovedného za stimuláciu tvorby mlieka u dojčiacich žien a ovplyvňujúceho reprodukčnú funkciu.

Môžeme teda vidieť, že táto molekula je naozaj kľúčová v širokom spektre oblastí života, mimo odmien, no poďme sa pozrieť aj na to, ako funguje v rámci tohto systému, keďže to naozaj nie je tak jednoduché, ako sa to prezentuje.

Odmeňovací systém

Dopamín zohráva úlohu pri regulácii motivácie, túžby a potešenia. Odmeňovací systém mozgu je zodpovedný za vnímanie stimulov, ktoré nás motivujú, poskytovanie signálov odmeny, pomáha nám naučiť sa, ktoré správania sú prospešné a zabezpečujú prežitie.

Je dôležité si uvedomiť, že dopamín sa uvoľňuje vo vlnách. Máme takzvané „peaks” – vrcholy – vtedy pociťujeme tú motiváciu, šťastie, pre ktoré je dopamín tak známy. Avšak, tam, kde je vrchol, tam je aj dno, nazývané tiež ako „trough” a základná, normálna úroveň dopamínu, ktorá je východisková, sa nazýva „baseline”.

Dopamín teda funguje v akýchsi kolobehoch a cykloch v závislosti od stimulov a našich činností. Je potrebné si uvedomiť, že ak máme prudký peak, pravdepodobne príde aj prudký trough, pretože si telo berie čas na to, aby sa dokázalo stabilizovať a dostať dopamín na úroveň baseline po intenzívnom “vypustení” dopamínu. 

Proces túžby: Ako dopamín riadi naše chcenie a dosahovanie cieľov?

 1. Anticipácia: Keď mozog zaznamená stimul, ktorý považuje za odmeňujúci (napríklad jedlo, sex, sociálne interakcie alebo drogy), začne uvoľňovať dopamín.
 2. Akcia: Hneď, ako si uvedomíme našu túžbu po niečom, dopamín klesne až pod úroveň, v ktorej bol ešte predtým, ako sme začali vôbec myslieť na to, že niečo chceme, čiže pod baseline. Avšak práve toto poklesnutie, ktoré je nám nepríjemné spôsobuje to, že chceme tú vec ešte viac, lebo je nám nepríjemné ju nemať, preto je toto klesnutie kľúčové v motivácii.
 3. Progres a spätná väzba: Počas našej snahy dosiahnuť cieľ mozog hľadá signály, že cieľ vieme alebo nevieme dosiahnuť.
 4. Dosiahnutie cieľa a odmena: Keď konečne dosiahneme našu túžbu alebo cieľ, mozog zažíva vrchol uvoľňovania dopamínu, čo spôsobuje pocit radosti a potešenia. Tento pocit nás motivuje, aby sme pokračovali v usilovaní a dosahovaní ďalších cieľov. 
 5. Pád a stabilizácia: Po dosiahnutí nášho cieľa prichádza trough, následne vyvažovanie a návrat dopamínu do baseline. Deje sa to prirodzene a stačí, keď človek počká. Dĺžka tohto procesu sa však líši na základe špecifickej činnosti, intenzite peaku a aj individuálneho človeka.

dopamin-odmenovaci-system-radost-a-spokojnost

Tento proces odmeňovania nám pomáha učiť sa, čo nás priviedlo k príjemnému stavu. Tak si ľahko zapamätáme, vďaka čomu sme dosiahli túto rozkoš. Tento proces je pre nás veľmi dôležitý, no je esenciálne naučiť sa s tým pracovať, lebo môže byť tiež zneužitý užívaním návykových látok alebo činnosťami, ktoré spôsobujú nadmerné uvoľňovanie dopamínu a vedú k závislosti, avšak ak sme k sebe viac vedomí, tento proces nám pomôže vyťažiť mnoho benefitov a maximum pre spokojný život. 

„Byť tesne pred získaním odmeny je veľmi silným stimulom pre uvoľňovanie dopamínu v mozgu. Avšak možno najväčším stimulom pre uvoľňovanie dopamínu je, keď tomu nasleduje pozitívne prekvapenie. Tento jav sa nazýva „chyba predikcie odmeny“. Na druhú stranu, keď očakávame odmenu a nedostaneme ju alebo je menšia, ako sme očakávali, naša základná úroveň dopamínu klesne pod úroveň, ktorá bola pred celým úsilím. Nakoniec sa vráti na normál. Ale zo zmeny hladiny dopamínu (tzn. dynamiky) sa niečo naučíme o hodnote úsilia, ktoré predchádzalo tejto nižšej odmene.“

Andrew Huberman

Predikcia odmeny

Dôležitou súčasťou funkcie dopamínu a systému odmien je aj „reward prediction” – predikcia odmeny. Je to proces, pri ktorom mozog predpokladá veľkosť a pravdepodobnosť odmeny, ktorú získame pri vykonávaní určitej činnosti alebo rozhodnutí. Často však prichádza k chybe v predikcii odmeny – „reward prediction error”. Toto nastáva, keď sa miera očakávanej odmeny a odmenu, ktorú reálne získame nezhodujú. 

Výsledok získame, keď si vezmeme, čo sme reálne dostali mínus čo sme očakávali, dostaneme pozitívnu alebo negatívnu chybu predikcie.

Pozitívna chyba predikcie odmeny 

 • Keď skutočná odmena prekoná naše očakávania, výsledkom je pozitívna chyba predikcie odmeny, a teda zažijeme vyšší peak, keď náš cieľ dosiahneme a baseline zostane na jemne vyššej úrovni.

Negatívna chyba predikcie odmeny

 • Nastáva, keď skutočná odmena nesplní naše očakávania. V tomto prípade náš baseline klesá ešte pod úroveň, na ktorej bol dopamín pôvodne, ešte pred prvotným stimulom. 

Tento proces nám tiež pomáha rozhodnúť, na ktoré úlohy sa máme zamerať a ako prispôsobiť naše správanie, aby sme maximalizovali získané odmeny, tak ako aj ktoré činnosti a ciele nám prinášajú príjemné skúsenosti, alebo ani nie. To do budúcna determinuje, čomu sa budeme viac venovať a čo nás bude lákať. Prirodzene pozitívna chyba predikcie odmeny spôsobuje to, že v budúcnosti túto túžbu chceme dosahovať častejšie a kontrastne k tomu negatívna chyba predikcie odmeny nás naučí, že ten špecifický cieľ nemá až takú hodnotu, ako sme predpokladali. 

Téma dopamínu je veľmi komplexná a komplikovaná, no veríme, že tento článok poskytuje aspoň základný vhľad do tejto fascinujúcej problematiky. Už len samotné uvedomenie si procesov, ktoré v nás prebiehajú, nám pomáha optimalizovať naše návyky a konanie, a tým dosiahnuť celkovú pohodu.